Rada Naukowa

Postęp technologiczny zmienia świat na naszych oczach. Motorem tych zmian jest dziś medycyna. ICR zgromadził wokół siebie grono wybitnych specjalistów – praktyków, którzy w oparciu o dostępną wiedzę naukową opracowują standardy medycznej obsługi w ubezpieczeniach.

Skład osobowy Rady Naukowej

dr n. med. Małgorzata Anna Burzyńska-Makuch

radiodiagnostyka

lek. med. Tomasz Doroczyński

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

lek. med. Sylwia Justyna Drewa

radiologia i diagnostyka obrazowa

dr n. med. Witold Dudziński

rehabilitacja medyczna

lek. med. Jerzy Faliszewski

chirurgia ogólna i urologia

dr n. med. Arkadiusz Formejster

chirurgia ogólna, medycyna ubezpieczeniowa i orzecznicza

lek. med. Elżbieta Glapska

okulistyka

lek. med. Barbara Glück

okulistyka

dr n. med. Maciej Idzior

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

dr n. med. Andrzej Kałużny

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

dr n. med. Bartosz Mańkowski

chirurgia ogólna

dr n. med. Jaromir Mijal

chirurgia ogólna

dr n. med. Witold Neuman

neurologia

dr n. med. Tomasz Olędzki

chirurgia ogólna i rehabilitacja medyczna

lek. med. Robert Owerkowicz

ginekologia i położnictwo, ginekologia onkologiczna

lek. med. Krystian Pawlak

chirurgia i torakochirurgia

lek. med. Barbara Południewska

otolaryngologia i alergologia

lek. med. Paweł Skotarczak

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

lek. med. Paweł Skrzywanek

radiodiagnostyka

lek. med. Marcin Staszek

chirurgia ogólna i ortopedia

lek. med. Piotr Stencel

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

lek. med. Grzegorz Stępień

chirurgia ogólna i urazowo-ortopedyczna

dr n. med. Marek Waldemar Stępień

chirurgia dziecięca i ogólna

dr n. med. Dorota Strzałkowska

choroby wewnętrzne i kardiologia

lek. med. Adam Sus

chirurgia ogólna i ortopedia

lek. med. Marek Szczepaniec

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

lek. med. Jan Thomas

chirurgia ogólna

dr n. med. Wojciech Zieliński

chirurgia ogólna i naczyniowa

dr n. med. Wojciech Kurnicki

laryngologia
Załaduj więcej

Kilka zdań o metodologii pracy

Punktem wyjścia w naszej pracy zawsze jest zespół specjalistów z różnych dziedzin, powołany do opracowania standardów obsługi medycznej w danej kategorii schorzeń. Najczęściej zajmujemy się urazami i uszkodzeniami będącymi następstwem wypadków komunikacyjnych. Czasem z pozoru niewielka ilość urazów rodzi ogromny problem po stronie oceny jej następstw. Gromadzenie dostępnej wiedzy naukowej z danej dziedziny oraz zderzenie jej z wielospecjalistycznym podejściem do oceny i leczenia zabiera zwykle wiele miesięcy. Spotkania zespołów i efekty ich pracy to wstęp do opracowania modelu obsługi. Następnie przychodzi czas dla konsultantów i informatyków, a kolejne etapy przeznaczone są na wdrożenia, testy i poprawki.
Niezwykle istotną kwestią, do której przywiązujemy szczególną wagę, jest monitoring i ocena wdrożonych rozwiązań. Co chwilę pojawiają się nowe badania naukowe i metody leczenia, które czasem potrafią zupełnie odmienić przyjęte dotychczas standardy oceny i zasady postępowania z poszkodowanymi. Ocena stosownych rozwiązań ma miejsce nie rzadziej niż raz na pół roku. Nadążanie za zmianami i implementowanie ich do naszych narzędzi jest tym, co wyróżnia naszą firmę. Potrafimy – jak nikt inny – połączyć najnowsze metody leczenia i diagnostyki z narzędziami do ich obsługi, a także przełożyć to na wymogi rynku ubezpieczeń.