Zapraszamy
do nawiązania kontaktu

ICR sp. z o.o.

ul. Składowa 5B
61-897 Poznań

(pn-pt w godz. 8:00-16:00)

www.icr.pl
biuro@icr.pl

Infolinia biura:

tel. (48 61) 62 62 500

fax (48 61) 87 29 267

Orzeczenia:

tel. (48 61) 62 62 548

email: orzeczenia@icr.pl

Opinie zaoczne:

tel. (48 61) 62 62 562

Likwidacja szkód:

tel. (48 61) 62 62 549

Underwriting:

tel. (48 61) 62 62 555

email: underwriting@icr.pl

Rozliczenia:

tel. (48) 797 647 047

email: rozliczenia@icr.pl

Dane rejestrowe:

ICR sp. z o. o.
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS numer 0000248957,
NIP: 782 234 21 38,
REGON: 300180642
kapitał zakładowy 52.500,00 złotych (opłacony w całości)